Miljöarbete

Kepa Tryck skall målmedvetet arbeta för att miljöpåverkan på luft, vatten och mark hålls så nära en 0-nivå som möjligt, ekonomiskt och tekniskt. Detta innefattar all verksamhet som påverkar företagets produkter eller tjänster.
För att komma nära 0-nivån krävs att alla medarbetare bidrar med stort och smått. Vi skall också se till att miljölagstiftning och andra krav som berör företaget följs. Detta ligger som grund för Kepa Trycks kort- och långsiktiga miljömål.
Miljösystemets uppbyggnad och funktion syftar till ett ständigt förbättringsarbete, och kommer att justeras vid internrevision, samt göras tillgängliga för kunder och samarbetspartners.


- Följa lagar och förordningar och om möjligt överträffa dessa.
- Minimera användandet av kemikalier
- Kemifri offsetplåtframställning i vår ctp
- Trycka på miljömärkt papper
- Använda tryckfärg som är baserad på rapsolja
- Använda inställningsark mer än en gång för att minimera makulatur
- Planera tryck jobben efter färg så att det blir så få rengöringar som möjligt
- Minska pappersspill per levererad trycksak
- Återvinning av offsetplåtar
- Återvinning av spillpapper
- Destruktion av kemi genom Stena Recycling AB
- Använda lågenergilampor
- Sträva efter att minska resor och transporter
- Sortering av avfall

Viktiga punkter för miljön i vardagen

Offertförfrågan

* Obligatoriska fält